Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oude IJsselstreek

Oude IJsselstreek

52,2%sociaal-cultureel
52,4%ecologisch
52,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie60,9%
36,6%Politieke participatie46,0%
52,3%Woonomgeving54,8%
55,9%Wonen58,1%
44,0%Veiligheid62,7%
56,2%Onderwijs53,5%
26,2%Gezonde leefstijl44,7%
29,0%Gezondheidszorg40,2%
46,8%Kunst en cultuur49,6%
29,3%Economische participatie51,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
60,9%Maatschappelijke participatieA
46,0%Politieke participatieB
54,8%WoonomgevingC
58,1%WonenD
62,7%VeiligheidE
53,5%OnderwijsF
44,7%Gezonde leefstijlG
40,2%GezondheidszorgH
49,6%Kunst en cultuurI
51,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem56,3%
44,1%Water63,9%
37,9%Afval en grondstoffen62,5%
45,9%Energie37,6%
25,5%Natuur en landschap22,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder81,0%
55,5%Lucht42,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
56,3%BodemA
63,9%WaterB
62,5%Afval en grondstoffenC
37,6%EnergieD
22,7%Natuur en landschapE
81,0%Externe veiligheid en hinderF
42,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen54,0%
46,3%Arbeid54,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid46,4%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,5%
34,8%Kennis42,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
54,0%ConcurrentievermogenA
54,2%ArbeidB
46,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,5%KennisE