Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Teylingen

Teylingen

54,3%sociaal-cultureel
51,2%ecologisch
60,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie53,7%
36,6%Politieke participatie60,1%
52,3%Woonomgeving46,4%
55,9%Wonen53,0%
44,0%Veiligheid51,0%
56,2%Onderwijs62,8%
26,2%Gezonde leefstijl38,2%
29,0%Gezondheidszorg64,7%
46,8%Kunst en cultuur45,4%
29,3%Economische participatie67,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
53,7%Maatschappelijke participatieA
60,1%Politieke participatieB
46,4%WoonomgevingC
53,0%WonenD
51,0%VeiligheidE
62,8%OnderwijsF
38,2%Gezonde leefstijlG
64,7%GezondheidszorgH
45,4%Kunst en cultuurI
67,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem47,3%
44,1%Water52,7%
37,9%Afval en grondstoffen60,4%
45,9%Energie40,7%
25,5%Natuur en landschap50,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder42,9%
55,5%Lucht63,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
47,3%BodemA
52,7%WaterB
60,4%Afval en grondstoffenC
40,7%EnergieD
50,6%Natuur en landschapE
42,9%Externe veiligheid en hinderF
63,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen62,7%
46,3%Arbeid61,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid48,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,0%
34,8%Kennis67,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
62,7%ConcurrentievermogenA
61,2%ArbeidB
48,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
67,4%KennisE