Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Utrechtse Heuvelrug

Utrechtse Heuvelrug

54,0%sociaal-cultureel
53,5%ecologisch
51,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie61,2%
36,6%Politieke participatie63,2%
52,3%Woonomgeving51,1%
55,9%Wonen50,8%
44,0%Veiligheid56,5%
56,2%Onderwijs56,1%
26,2%Gezonde leefstijl48,9%
29,0%Gezondheidszorg48,2%
46,8%Kunst en cultuur45,7%
29,3%Economische participatie58,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
61,2%Maatschappelijke participatieA
63,2%Politieke participatieB
51,1%WoonomgevingC
50,8%WonenD
56,5%VeiligheidE
56,1%OnderwijsF
48,9%Gezonde leefstijlG
48,2%GezondheidszorgH
45,7%Kunst en cultuurI
58,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem48,9%
44,1%Water55,9%
37,9%Afval en grondstoffen47,0%
45,9%Energie38,0%
25,5%Natuur en landschap66,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder67,0%
55,5%Lucht51,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
48,9%BodemA
55,9%WaterB
47,0%Afval en grondstoffenC
38,0%EnergieD
66,9%Natuur en landschapE
67,0%Externe veiligheid en hinderF
51,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen60,4%
46,3%Arbeid54,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid44,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,8%
34,8%Kennis44,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
60,4%ConcurrentievermogenA
54,2%ArbeidB
44,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,3%KennisE