Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oost Gelre

Oost Gelre

55,7%sociaal-cultureel
52,0%ecologisch
56,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie66,6%
36,6%Politieke participatie47,6%
52,3%Woonomgeving58,5%
55,9%Wonen52,5%
44,0%Veiligheid64,0%
56,2%Onderwijs63,7%
26,2%Gezonde leefstijl49,7%
29,0%Gezondheidszorg46,7%
46,8%Kunst en cultuur41,5%
29,3%Economische participatie66,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
66,6%Maatschappelijke participatieA
47,6%Politieke participatieB
58,5%WoonomgevingC
52,5%WonenD
64,0%VeiligheidE
63,7%OnderwijsF
49,7%Gezonde leefstijlG
46,7%GezondheidszorgH
41,5%Kunst en cultuurI
66,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem50,7%
44,1%Water64,0%
37,9%Afval en grondstoffen69,0%
45,9%Energie35,9%
25,5%Natuur en landschap23,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder79,1%
55,5%Lucht42,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
50,7%BodemA
64,0%WaterB
69,0%Afval en grondstoffenC
35,9%EnergieD
23,0%Natuur en landschapE
79,1%Externe veiligheid en hinderF
42,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,8%
46,3%Arbeid64,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid48,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,4%
34,8%Kennis57,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,8%ConcurrentievermogenA
64,6%ArbeidB
48,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
57,6%KennisE