Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Koggenland

Koggenland

51,6%sociaal-cultureel
48,9%ecologisch
46,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie58,6%
36,6%Politieke participatie53,4%
52,3%Woonomgeving40,7%
55,9%Wonen53,9%
44,0%Veiligheid56,2%
56,2%Onderwijs45,4%
26,2%Gezonde leefstijl40,8%
29,0%Gezondheidszorg64,9%
46,8%Kunst en cultuur32,1%
29,3%Economische participatie70,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
58,6%Maatschappelijke participatieA
53,4%Politieke participatieB
40,7%WoonomgevingC
53,9%WonenD
56,2%VeiligheidE
45,4%OnderwijsF
40,8%Gezonde leefstijlG
64,9%GezondheidszorgH
32,1%Kunst en cultuurI
70,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem77,0%
44,1%Water47,0%
37,9%Afval en grondstoffen57,0%
45,9%Energie30,5%
25,5%Natuur en landschap21,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder66,7%
55,5%Lucht42,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
77,0%BodemA
47,0%WaterB
57,0%Afval en grondstoffenC
30,5%EnergieD
21,9%Natuur en landschapE
66,7%Externe veiligheid en hinderF
42,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen52,4%
46,3%Arbeid59,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid37,7%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,0%
34,8%Kennis37,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
52,4%ConcurrentievermogenA
59,3%ArbeidB
37,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,4%KennisE