Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Lansingerland

Lansingerland

53,1%sociaal-cultureel
44,2%ecologisch
54,9%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie54,5%
36,6%Politieke participatie58,9%
52,3%Woonomgeving54,0%
55,9%Wonen49,0%
44,0%Veiligheid49,2%
56,2%Onderwijs62,7%
26,2%Gezonde leefstijl38,3%
29,0%Gezondheidszorg67,6%
46,8%Kunst en cultuur29,1%
29,3%Economische participatie68,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
54,5%Maatschappelijke participatieA
58,9%Politieke participatieB
54,0%WoonomgevingC
49,0%WonenD
49,2%VeiligheidE
62,7%OnderwijsF
38,3%Gezonde leefstijlG
67,6%GezondheidszorgH
29,1%Kunst en cultuurI
68,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem55,6%
44,1%Water48,8%
37,9%Afval en grondstoffen48,9%
45,9%Energie31,3%
25,5%Natuur en landschap28,4%
55,1%Externe veiligheid en hinder44,8%
55,5%Lucht51,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
55,6%BodemA
48,8%WaterB
48,9%Afval en grondstoffenC
31,3%EnergieD
28,4%Natuur en landschapE
44,8%Externe veiligheid en hinderF
51,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,9%
46,3%Arbeid59,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid41,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
34,8%Kennis52,2%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,9%ConcurrentievermogenA
59,9%ArbeidB
41,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
52,2%KennisE