Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Leudal

Leudal

50,2%sociaal-cultureel
53,4%ecologisch
50,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie49,6%
36,6%Politieke participatie44,3%
52,3%Woonomgeving61,4%
55,9%Wonen48,4%
44,0%Veiligheid52,3%
56,2%Onderwijs52,3%
26,2%Gezonde leefstijl46,0%
29,0%Gezondheidszorg45,3%
46,8%Kunst en cultuur37,4%
29,3%Economische participatie64,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
49,6%Maatschappelijke participatieA
44,3%Politieke participatieB
61,4%WoonomgevingC
48,4%WonenD
52,3%VeiligheidE
52,3%OnderwijsF
46,0%Gezonde leefstijlG
45,3%GezondheidszorgH
37,4%Kunst en cultuurI
64,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem62,8%
44,1%Water72,7%
37,9%Afval en grondstoffen55,5%
45,9%Energie30,1%
25,5%Natuur en landschap44,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder73,0%
55,5%Lucht35,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
62,8%BodemA
72,7%WaterB
55,5%Afval en grondstoffenC
30,1%EnergieD
44,1%Natuur en landschapE
73,0%Externe veiligheid en hinderF
35,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,4%
46,3%Arbeid56,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid49,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden40,2%
34,8%Kennis48,2%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,4%ConcurrentievermogenA
56,7%ArbeidB
49,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
40,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,2%KennisE