Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Maasgouw

Maasgouw

50,5%sociaal-cultureel
51,9%ecologisch
44,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie44,5%
36,6%Politieke participatie43,0%
52,3%Woonomgeving61,8%
55,9%Wonen52,7%
44,0%Veiligheid51,7%
56,2%Onderwijs47,6%
26,2%Gezonde leefstijl37,6%
29,0%Gezondheidszorg46,4%
46,8%Kunst en cultuur55,3%
29,3%Economische participatie64,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
44,5%Maatschappelijke participatieA
43,0%Politieke participatieB
61,8%WoonomgevingC
52,7%WonenD
51,7%VeiligheidE
47,6%OnderwijsF
37,6%Gezonde leefstijlG
46,4%GezondheidszorgH
55,3%Kunst en cultuurI
64,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem53,9%
44,1%Water50,3%
37,9%Afval en grondstoffen47,0%
45,9%Energie26,2%
25,5%Natuur en landschap78,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder57,1%
55,5%Lucht50,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
53,9%BodemA
50,3%WaterB
47,0%Afval en grondstoffenC
26,2%EnergieD
78,6%Natuur en landschapE
57,1%Externe veiligheid en hinderF
50,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen54,2%
46,3%Arbeid50,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid46,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden31,9%
34,8%Kennis39,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
54,2%ConcurrentievermogenA
50,1%ArbeidB
46,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
31,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,1%KennisE