Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Laarbeek

Laarbeek

54,6%sociaal-cultureel
44,3%ecologisch
53,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie55,5%
36,6%Politieke participatie50,4%
52,3%Woonomgeving61,5%
55,9%Wonen56,3%
44,0%Veiligheid57,4%
56,2%Onderwijs61,8%
26,2%Gezonde leefstijl49,2%
29,0%Gezondheidszorg46,3%
46,8%Kunst en cultuur44,5%
29,3%Economische participatie62,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
55,5%Maatschappelijke participatieA
50,4%Politieke participatieB
61,5%WoonomgevingC
56,3%WonenD
57,4%VeiligheidE
61,8%OnderwijsF
49,2%Gezonde leefstijlG
46,3%GezondheidszorgH
44,5%Kunst en cultuurI
62,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem52,5%
44,1%Water41,4%
37,9%Afval en grondstoffen46,2%
45,9%Energie23,2%
25,5%Natuur en landschap44,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder59,4%
55,5%Lucht43,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
52,5%BodemA
41,4%WaterB
46,2%Afval en grondstoffenC
23,2%EnergieD
44,2%Natuur en landschapE
59,4%Externe veiligheid en hinderF
43,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen64,6%
46,3%Arbeid56,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid38,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,6%
34,8%Kennis44,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
64,6%ConcurrentievermogenA
56,0%ArbeidB
38,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,3%KennisE