Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Reusel-De Mierden

Reusel-De Mierden

55,1%sociaal-cultureel
59,0%ecologisch
49,8%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie62,4%
36,6%Politieke participatie47,9%
52,3%Woonomgeving61,9%
55,9%Wonen43,4%
44,0%Veiligheid65,1%
56,2%Onderwijs54,0%
26,2%Gezonde leefstijl52,7%
29,0%Gezondheidszorg50,9%
46,8%Kunst en cultuur38,9%
29,3%Economische participatie73,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
62,4%Maatschappelijke participatieA
47,9%Politieke participatieB
61,9%WoonomgevingC
43,4%WonenD
65,1%VeiligheidE
54,0%OnderwijsF
52,7%Gezonde leefstijlG
50,9%GezondheidszorgH
38,9%Kunst en cultuurI
73,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem64,5%
44,1%Water45,5%
37,9%Afval en grondstoffen85,5%
45,9%Energie36,5%
25,5%Natuur en landschap49,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder86,7%
55,5%Lucht44,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
64,5%BodemA
45,5%WaterB
85,5%Afval en grondstoffenC
36,5%EnergieD
49,7%Natuur en landschapE
86,7%Externe veiligheid en hinderF
44,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen64,5%
46,3%Arbeid56,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid28,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden72,0%
34,8%Kennis27,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
64,5%ConcurrentievermogenA
56,5%ArbeidB
28,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
72,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
27,4%KennisE