Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Roerdalen

Roerdalen

49,4%sociaal-cultureel
57,8%ecologisch
39,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie45,6%
36,6%Politieke participatie44,3%
52,3%Woonomgeving61,0%
55,9%Wonen51,0%
44,0%Veiligheid56,9%
56,2%Onderwijs52,2%
26,2%Gezonde leefstijl42,1%
29,0%Gezondheidszorg40,7%
46,8%Kunst en cultuur41,3%
29,3%Economische participatie58,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
45,6%Maatschappelijke participatieA
44,3%Politieke participatieB
61,0%WoonomgevingC
51,0%WonenD
56,9%VeiligheidE
52,2%OnderwijsF
42,1%Gezonde leefstijlG
40,7%GezondheidszorgH
41,3%Kunst en cultuurI
58,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem72,0%
44,1%Water64,6%
37,9%Afval en grondstoffen42,5%
45,9%Energie23,5%
25,5%Natuur en landschap79,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder75,1%
55,5%Lucht47,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
72,0%BodemA
64,6%WaterB
42,5%Afval en grondstoffenC
23,5%EnergieD
79,9%Natuur en landschapE
75,1%Externe veiligheid en hinderF
47,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen53,5%
46,3%Arbeid46,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid35,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden31,1%
34,8%Kennis31,0%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
53,5%ConcurrentievermogenA
46,9%ArbeidB
35,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
31,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
31,0%KennisE