Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Roosendaal

Roosendaal

41,0%sociaal-cultureel
45,2%ecologisch
47,2%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie34,4%
36,6%Politieke participatie40,0%
52,3%Woonomgeving39,1%
55,9%Wonen57,9%
44,0%Veiligheid35,4%
56,2%Onderwijs51,3%
26,2%Gezonde leefstijl37,2%
29,0%Gezondheidszorg38,7%
46,8%Kunst en cultuur40,8%
29,3%Economische participatie35,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
34,4%Maatschappelijke participatieA
40,0%Politieke participatieB
39,1%WoonomgevingC
57,9%WonenD
35,4%VeiligheidE
51,3%OnderwijsF
37,2%Gezonde leefstijlG
38,7%GezondheidszorgH
40,8%Kunst en cultuurI
35,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem40,6%
44,1%Water45,7%
37,9%Afval en grondstoffen54,2%
45,9%Energie40,5%
25,5%Natuur en landschap34,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder52,9%
55,5%Lucht48,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
40,6%BodemA
45,7%WaterB
54,2%Afval en grondstoffenC
40,5%EnergieD
34,0%Natuur en landschapE
52,9%Externe veiligheid en hinderF
48,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,6%
46,3%Arbeid56,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid41,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden45,9%
34,8%Kennis35,0%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,6%ConcurrentievermogenA
56,6%ArbeidB
41,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
45,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
35,0%KennisE