Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland

49,8%sociaal-cultureel
55,4%ecologisch
48,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie48,4%
36,6%Politieke participatie57,9%
52,3%Woonomgeving48,3%
55,9%Wonen56,9%
44,0%Veiligheid48,3%
56,2%Onderwijs38,9%
26,2%Gezonde leefstijl54,5%
29,0%Gezondheidszorg40,3%
46,8%Kunst en cultuur45,3%
29,3%Economische participatie59,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
48,4%Maatschappelijke participatieA
57,9%Politieke participatieB
48,3%WoonomgevingC
56,9%WonenD
48,3%VeiligheidE
38,9%OnderwijsF
54,5%Gezonde leefstijlG
40,3%GezondheidszorgH
45,3%Kunst en cultuurI
59,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem82,1%
44,1%Water48,5%
37,9%Afval en grondstoffen45,4%
45,9%Energie37,2%
25,5%Natuur en landschap49,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder88,1%
55,5%Lucht37,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
82,1%BodemA
48,5%WaterB
45,4%Afval en grondstoffenC
37,2%EnergieD
49,0%Natuur en landschapE
88,1%Externe veiligheid en hinderF
37,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen47,7%
46,3%Arbeid55,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid42,3%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,8%
34,8%Kennis34,2%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
47,7%ConcurrentievermogenA
55,0%ArbeidB
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
34,2%KennisE