Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Aa en Hunze

Aa en Hunze

52,0%sociaal-cultureel
55,9%ecologisch
48,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie53,6%
36,6%Politieke participatie59,5%
52,3%Woonomgeving56,0%
55,9%Wonen57,1%
44,0%Veiligheid62,2%
56,2%Onderwijs48,3%
26,2%Gezonde leefstijl47,2%
29,0%Gezondheidszorg43,0%
46,8%Kunst en cultuur36,5%
29,3%Economische participatie56,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
53,6%Maatschappelijke participatieA
59,5%Politieke participatieB
56,0%WoonomgevingC
57,1%WonenD
62,2%VeiligheidE
48,3%OnderwijsF
47,2%Gezonde leefstijlG
43,0%GezondheidszorgH
36,5%Kunst en cultuurI
56,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem75,0%
44,1%Water71,6%
37,9%Afval en grondstoffen48,1%
45,9%Energie24,0%
25,5%Natuur en landschap52,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder80,4%
55,5%Lucht39,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
75,0%BodemA
71,6%WaterB
48,1%Afval en grondstoffenC
24,0%EnergieD
52,3%Natuur en landschapE
80,4%Externe veiligheid en hinderF
39,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen49,5%
46,3%Arbeid50,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid32,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden71,5%
34,8%Kennis39,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
49,5%ConcurrentievermogenA
50,5%ArbeidB
32,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
71,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,5%KennisE