Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Borger-Odoorn

Borger-Odoorn

47,9%sociaal-cultureel
54,8%ecologisch
49,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie54,2%
36,6%Politieke participatie45,2%
52,3%Woonomgeving47,2%
55,9%Wonen62,4%
44,0%Veiligheid58,2%
56,2%Onderwijs50,6%
26,2%Gezonde leefstijl40,0%
29,0%Gezondheidszorg40,1%
46,8%Kunst en cultuur34,8%
29,3%Economische participatie46,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
54,2%Maatschappelijke participatieA
45,2%Politieke participatieB
47,2%WoonomgevingC
62,4%WonenD
58,2%VeiligheidE
50,6%OnderwijsF
40,0%Gezonde leefstijlG
40,1%GezondheidszorgH
34,8%Kunst en cultuurI
46,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem71,8%
44,1%Water60,5%
37,9%Afval en grondstoffen59,3%
45,9%Energie29,6%
25,5%Natuur en landschap27,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder91,1%
55,5%Lucht43,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
71,8%BodemA
60,5%WaterB
59,3%Afval en grondstoffenC
29,6%EnergieD
27,6%Natuur en landschapE
91,1%Externe veiligheid en hinderF
43,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen54,5%
46,3%Arbeid49,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid31,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden69,8%
34,8%Kennis41,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
54,5%ConcurrentievermogenA
49,5%ArbeidB
31,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
69,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,4%KennisE