Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Cuijk

Cuijk

48,7%sociaal-cultureel
50,2%ecologisch
53,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie59,5%
36,6%Politieke participatie54,1%
52,3%Woonomgeving43,8%
55,9%Wonen57,6%
44,0%Veiligheid51,5%
56,2%Onderwijs51,9%
26,2%Gezonde leefstijl49,3%
29,0%Gezondheidszorg35,9%
46,8%Kunst en cultuur35,3%
29,3%Economische participatie47,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
59,5%Maatschappelijke participatieA
54,1%Politieke participatieB
43,8%WoonomgevingC
57,6%WonenD
51,5%VeiligheidE
51,9%OnderwijsF
49,3%Gezonde leefstijlG
35,9%GezondheidszorgH
35,3%Kunst en cultuurI
47,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem47,8%
44,1%Water39,7%
37,9%Afval en grondstoffen68,1%
45,9%Energie33,6%
25,5%Natuur en landschap58,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder66,6%
55,5%Lucht37,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
47,8%BodemA
39,7%WaterB
68,1%Afval en grondstoffenC
33,6%EnergieD
58,5%Natuur en landschapE
66,6%Externe veiligheid en hinderF
37,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,7%
46,3%Arbeid55,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid43,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,9%
34,8%Kennis49,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,7%ConcurrentievermogenA
55,2%ArbeidB
43,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,3%KennisE