Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Landerd

Landerd

52,2%sociaal-cultureel
46,7%ecologisch
50,1%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie66,0%
36,6%Politieke participatie56,5%
52,3%Woonomgeving54,2%
55,9%Wonen41,6%
44,0%Veiligheid57,0%
56,2%Onderwijs50,6%
26,2%Gezonde leefstijl42,9%
29,0%Gezondheidszorg47,8%
46,8%Kunst en cultuur37,7%
29,3%Economische participatie68,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
66,0%Maatschappelijke participatieA
56,5%Politieke participatieB
54,2%WoonomgevingC
41,6%WonenD
57,0%VeiligheidE
50,6%OnderwijsF
42,9%Gezonde leefstijlG
47,8%GezondheidszorgH
37,7%Kunst en cultuurI
68,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem65,1%
44,1%Water30,2%
37,9%Afval en grondstoffen45,7%
45,9%Energie33,4%
25,5%Natuur en landschap47,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder67,5%
55,5%Lucht37,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
65,1%BodemA
30,2%WaterB
45,7%Afval en grondstoffenC
33,4%EnergieD
47,6%Natuur en landschapE
67,5%Externe veiligheid en hinderF
37,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen61,0%
46,3%Arbeid57,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid43,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,1%
34,8%Kennis37,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
61,0%ConcurrentievermogenA
57,9%ArbeidB
43,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,3%KennisE