Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

De Wolden

De Wolden

52,3%sociaal-cultureel
52,0%ecologisch
51,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie55,7%
36,6%Politieke participatie53,7%
52,3%Woonomgeving56,9%
55,9%Wonen50,4%
44,0%Veiligheid66,6%
56,2%Onderwijs42,6%
26,2%Gezonde leefstijl34,8%
29,0%Gezondheidszorg49,1%
46,8%Kunst en cultuur46,6%
29,3%Economische participatie67,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
55,7%Maatschappelijke participatieA
53,7%Politieke participatieB
56,9%WoonomgevingC
50,4%WonenD
66,6%VeiligheidE
42,6%OnderwijsF
34,8%Gezonde leefstijlG
49,1%GezondheidszorgH
46,6%Kunst en cultuurI
67,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem77,9%
44,1%Water56,8%
37,9%Afval en grondstoffen50,1%
45,9%Energie30,0%
25,5%Natuur en landschap32,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder78,1%
55,5%Lucht38,2%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
77,9%BodemA
56,8%WaterB
50,1%Afval en grondstoffenC
30,0%EnergieD
32,6%Natuur en landschapE
78,1%Externe veiligheid en hinderF
38,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,0%
46,3%Arbeid57,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid43,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,9%
34,8%Kennis46,2%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,0%ConcurrentievermogenA
57,4%ArbeidB
43,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,2%KennisE