Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Wijdemeren

Wijdemeren

52,2%sociaal-cultureel
62,7%ecologisch
48,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie49,2%
36,6%Politieke participatie57,6%
52,3%Woonomgeving49,8%
55,9%Wonen47,2%
44,0%Veiligheid59,3%
56,2%Onderwijs50,9%
26,2%Gezonde leefstijl43,1%
29,0%Gezondheidszorg50,7%
46,8%Kunst en cultuur49,5%
29,3%Economische participatie64,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
49,2%Maatschappelijke participatieA
57,6%Politieke participatieB
49,8%WoonomgevingC
47,2%WonenD
59,3%VeiligheidE
50,9%OnderwijsF
43,1%Gezonde leefstijlG
50,7%GezondheidszorgH
49,5%Kunst en cultuurI
64,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem70,4%
44,1%Water68,9%
37,9%Afval en grondstoffen51,4%
45,9%Energie38,2%
25,5%Natuur en landschap72,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder74,3%
55,5%Lucht63,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
70,4%BodemA
68,9%WaterB
51,4%Afval en grondstoffenC
38,2%EnergieD
72,2%Natuur en landschapE
74,3%Externe veiligheid en hinderF
63,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen52,6%
46,3%Arbeid54,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid28,3%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,7%
34,8%Kennis54,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
52,6%ConcurrentievermogenA
54,5%ArbeidB
28,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
54,3%KennisE