Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Noordenveld

Noordenveld

55,3%sociaal-cultureel
58,3%ecologisch
54,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie52,2%
36,6%Politieke participatie58,8%
52,3%Woonomgeving65,7%
55,9%Wonen65,8%
44,0%Veiligheid65,8%
56,2%Onderwijs58,2%
26,2%Gezonde leefstijl40,6%
29,0%Gezondheidszorg47,5%
46,8%Kunst en cultuur46,9%
29,3%Economische participatie51,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
52,2%Maatschappelijke participatieA
58,8%Politieke participatieB
65,7%WoonomgevingC
65,8%WonenD
65,8%VeiligheidE
58,2%OnderwijsF
40,6%Gezonde leefstijlG
47,5%GezondheidszorgH
46,9%Kunst en cultuurI
51,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem73,5%
44,1%Water59,9%
37,9%Afval en grondstoffen47,6%
45,9%Energie31,8%
25,5%Natuur en landschap65,4%
55,1%Externe veiligheid en hinder77,5%
55,5%Lucht52,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
73,5%BodemA
59,9%WaterB
47,6%Afval en grondstoffenC
31,8%EnergieD
65,4%Natuur en landschapE
77,5%Externe veiligheid en hinderF
52,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,2%
46,3%Arbeid49,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid44,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,7%
34,8%Kennis56,2%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,2%ConcurrentievermogenA
49,8%ArbeidB
44,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
56,2%KennisE