Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Twenterand

Twenterand

50,9%sociaal-cultureel
51,9%ecologisch
50,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie65,6%
36,6%Politieke participatie49,0%
52,3%Woonomgeving66,4%
55,9%Wonen57,7%
44,0%Veiligheid59,6%
56,2%Onderwijs52,4%
26,2%Gezonde leefstijl32,1%
29,0%Gezondheidszorg41,5%
46,8%Kunst en cultuur28,3%
29,3%Economische participatie56,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
65,6%Maatschappelijke participatieA
49,0%Politieke participatieB
66,4%WoonomgevingC
57,7%WonenD
59,6%VeiligheidE
52,4%OnderwijsF
32,1%Gezonde leefstijlG
41,5%GezondheidszorgH
28,3%Kunst en cultuurI
56,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem61,4%
44,1%Water57,9%
37,9%Afval en grondstoffen64,5%
45,9%Energie32,2%
25,5%Natuur en landschap27,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder67,2%
55,5%Lucht53,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
61,4%BodemA
57,9%WaterB
64,5%Afval en grondstoffenC
32,2%EnergieD
27,1%Natuur en landschapE
67,2%Externe veiligheid en hinderF
53,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,5%
46,3%Arbeid55,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid50,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden62,2%
34,8%Kennis27,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,5%ConcurrentievermogenA
55,6%ArbeidB
50,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
62,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
27,1%KennisE