Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Westerveld

Westerveld

51,4%sociaal-cultureel
61,5%ecologisch
51,5%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie58,4%
36,6%Politieke participatie53,6%
52,3%Woonomgeving62,3%
55,9%Wonen53,3%
44,0%Veiligheid64,7%
56,2%Onderwijs39,8%
26,2%Gezonde leefstijl47,2%
29,0%Gezondheidszorg36,4%
46,8%Kunst en cultuur42,0%
29,3%Economische participatie55,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
58,4%Maatschappelijke participatieA
53,6%Politieke participatieB
62,3%WoonomgevingC
53,3%WonenD
64,7%VeiligheidE
39,8%OnderwijsF
47,2%Gezonde leefstijlG
36,4%GezondheidszorgH
42,0%Kunst en cultuurI
55,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem73,8%
44,1%Water71,8%
37,9%Afval en grondstoffen50,9%
45,9%Energie35,2%
25,5%Natuur en landschap70,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder86,5%
55,5%Lucht42,2%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
73,8%BodemA
71,8%WaterB
50,9%Afval en grondstoffenC
35,2%EnergieD
70,3%Natuur en landschapE
86,5%Externe veiligheid en hinderF
42,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen54,4%
46,3%Arbeid51,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid41,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,4%
34,8%Kennis46,2%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
54,4%ConcurrentievermogenA
51,6%ArbeidB
41,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,2%KennisE