Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Sint Anthonis

Sint Anthonis

54,8%sociaal-cultureel
50,3%ecologisch
52,9%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie68,4%
36,6%Politieke participatie58,3%
52,3%Woonomgeving54,9%
55,9%Wonen35,1%
44,0%Veiligheid65,8%
56,2%Onderwijs51,2%
26,2%Gezonde leefstijl62,4%
29,0%Gezondheidszorg55,0%
46,8%Kunst en cultuur26,0%
29,3%Economische participatie71,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
68,4%Maatschappelijke participatieA
58,3%Politieke participatieB
54,9%WoonomgevingC
35,1%WonenD
65,8%VeiligheidE
51,2%OnderwijsF
62,4%Gezonde leefstijlG
55,0%GezondheidszorgH
26,0%Kunst en cultuurI
71,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem67,2%
44,1%Water38,0%
37,9%Afval en grondstoffen65,7%
45,9%Energie30,7%
25,5%Natuur en landschap37,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder77,1%
55,5%Lucht35,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
67,2%BodemA
38,0%WaterB
65,7%Afval en grondstoffenC
30,7%EnergieD
37,7%Natuur en landschapE
77,1%Externe veiligheid en hinderF
35,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,1%
46,3%Arbeid59,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid40,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,6%
34,8%Kennis46,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,1%ConcurrentievermogenA
59,1%ArbeidB
40,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,4%KennisE