Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Lingewaard

Lingewaard

53,9%sociaal-cultureel
52,9%ecologisch
52,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie54,9%
36,6%Politieke participatie51,5%
52,3%Woonomgeving71,4%
55,9%Wonen58,5%
44,0%Veiligheid65,2%
56,2%Onderwijs53,3%
26,2%Gezonde leefstijl35,9%
29,0%Gezondheidszorg51,7%
46,8%Kunst en cultuur35,4%
29,3%Economische participatie61,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
54,9%Maatschappelijke participatieA
51,5%Politieke participatieB
71,4%WoonomgevingC
58,5%WonenD
65,2%VeiligheidE
53,3%OnderwijsF
35,9%Gezonde leefstijlG
51,7%GezondheidszorgH
35,4%Kunst en cultuurI
61,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem44,4%
44,1%Water61,3%
37,9%Afval en grondstoffen75,3%
45,9%Energie29,5%
25,5%Natuur en landschap51,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder66,1%
55,5%Lucht42,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
44,4%BodemA
61,3%WaterB
75,3%Afval en grondstoffenC
29,5%EnergieD
51,2%Natuur en landschapE
66,1%Externe veiligheid en hinderF
42,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen57,2%
46,3%Arbeid56,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid47,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,2%
34,8%Kennis36,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
57,2%ConcurrentievermogenA
56,1%ArbeidB
47,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,5%KennisE