Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Cranendonck

Cranendonck

51,6%sociaal-cultureel
48,8%ecologisch
51,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie52,7%
36,6%Politieke participatie49,7%
52,3%Woonomgeving53,2%
55,9%Wonen40,8%
44,0%Veiligheid50,1%
56,2%Onderwijs69,0%
26,2%Gezonde leefstijl54,7%
29,0%Gezondheidszorg45,5%
46,8%Kunst en cultuur38,6%
29,3%Economische participatie61,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
52,7%Maatschappelijke participatieA
49,7%Politieke participatieB
53,2%WoonomgevingC
40,8%WonenD
50,1%VeiligheidE
69,0%OnderwijsF
54,7%Gezonde leefstijlG
45,5%GezondheidszorgH
38,6%Kunst en cultuurI
61,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem44,4%
44,1%Water48,8%
37,9%Afval en grondstoffen63,5%
45,9%Energie25,5%
25,5%Natuur en landschap49,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder69,9%
55,5%Lucht40,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
44,4%BodemA
48,8%WaterB
63,5%Afval en grondstoffenC
25,5%EnergieD
49,1%Natuur en landschapE
69,9%Externe veiligheid en hinderF
40,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen66,2%
46,3%Arbeid54,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid35,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,5%
34,8%Kennis38,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
66,2%ConcurrentievermogenA
54,6%ArbeidB
35,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,9%KennisE