Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Steenwijkerland

Steenwijkerland

48,1%sociaal-cultureel
64,6%ecologisch
49,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie55,0%
36,6%Politieke participatie49,1%
52,3%Woonomgeving53,1%
55,9%Wonen51,4%
44,0%Veiligheid51,4%
56,2%Onderwijs38,1%
26,2%Gezonde leefstijl35,3%
29,0%Gezondheidszorg45,1%
46,8%Kunst en cultuur55,9%
29,3%Economische participatie46,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
55,0%Maatschappelijke participatieA
49,1%Politieke participatieB
53,1%WoonomgevingC
51,4%WonenD
51,4%VeiligheidE
38,1%OnderwijsF
35,3%Gezonde leefstijlG
45,1%GezondheidszorgH
55,9%Kunst en cultuurI
46,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem80,7%
44,1%Water70,7%
37,9%Afval en grondstoffen73,5%
45,9%Energie33,2%
25,5%Natuur en landschap61,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder83,6%
55,5%Lucht48,9%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
80,7%BodemA
70,7%WaterB
73,5%Afval en grondstoffenC
33,2%EnergieD
61,5%Natuur en landschapE
83,6%Externe veiligheid en hinderF
48,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,5%
46,3%Arbeid55,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid40,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,2%
34,8%Kennis39,2%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,5%ConcurrentievermogenA
55,4%ArbeidB
40,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,2%KennisE