Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Moerdijk

Moerdijk

45,3%sociaal-cultureel
42,9%ecologisch
53,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie51,3%
36,6%Politieke participatie40,8%
52,3%Woonomgeving36,3%
55,9%Wonen57,8%
44,0%Veiligheid43,8%
56,2%Onderwijs52,7%
26,2%Gezonde leefstijl39,1%
29,0%Gezondheidszorg39,4%
46,8%Kunst en cultuur33,2%
29,3%Economische participatie58,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
51,3%Maatschappelijke participatieA
40,8%Politieke participatieB
36,3%WoonomgevingC
57,8%WonenD
43,8%VeiligheidE
52,7%OnderwijsF
39,1%Gezonde leefstijlG
39,4%GezondheidszorgH
33,2%Kunst en cultuurI
58,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem59,9%
44,1%Water65,8%
37,9%Afval en grondstoffen45,3%
45,9%Energie32,9%
25,5%Natuur en landschap21,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder46,0%
55,5%Lucht28,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
59,9%BodemA
65,8%WaterB
45,3%Afval en grondstoffenC
32,9%EnergieD
21,8%Natuur en landschapE
46,0%Externe veiligheid en hinderF
28,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen57,3%
46,3%Arbeid62,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid36,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,9%
34,8%Kennis46,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
57,3%ConcurrentievermogenA
62,5%ArbeidB
36,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,5%KennisE