Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Echt-Susteren

Echt-Susteren

44,3%sociaal-cultureel
53,0%ecologisch
53,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie41,4%
36,6%Politieke participatie47,1%
52,3%Woonomgeving49,6%
55,9%Wonen53,6%
44,0%Veiligheid49,3%
56,2%Onderwijs42,7%
26,2%Gezonde leefstijl37,7%
29,0%Gezondheidszorg36,1%
46,8%Kunst en cultuur31,3%
29,3%Economische participatie54,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
41,4%Maatschappelijke participatieA
47,1%Politieke participatieB
49,6%WoonomgevingC
53,6%WonenD
49,3%VeiligheidE
42,7%OnderwijsF
37,7%Gezonde leefstijlG
36,1%GezondheidszorgH
31,3%Kunst en cultuurI
54,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem65,8%
44,1%Water60,0%
37,9%Afval en grondstoffen50,7%
45,9%Energie33,8%
25,5%Natuur en landschap60,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder61,8%
55,5%Lucht38,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
65,8%BodemA
60,0%WaterB
50,7%Afval en grondstoffenC
33,8%EnergieD
60,9%Natuur en landschapE
61,8%Externe veiligheid en hinderF
38,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,2%
46,3%Arbeid49,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid51,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,8%
34,8%Kennis54,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,2%ConcurrentievermogenA
49,3%ArbeidB
51,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
54,3%KennisE