Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Sluis

Sluis

46,6%sociaal-cultureel
50,8%ecologisch
43,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie45,8%
36,6%Politieke participatie46,5%
52,3%Woonomgeving46,3%
55,9%Wonen47,8%
44,0%Veiligheid53,4%
56,2%Onderwijs38,5%
26,2%Gezonde leefstijl51,2%
29,0%Gezondheidszorg42,1%
46,8%Kunst en cultuur37,0%
29,3%Economische participatie57,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
45,8%Maatschappelijke participatieA
46,5%Politieke participatieB
46,3%WoonomgevingC
47,8%WonenD
53,4%VeiligheidE
38,5%OnderwijsF
51,2%Gezonde leefstijlG
42,1%GezondheidszorgH
37,0%Kunst en cultuurI
57,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem85,5%
44,1%Water45,1%
37,9%Afval en grondstoffen32,8%
45,9%Energie35,0%
25,5%Natuur en landschap28,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder88,2%
55,5%Lucht40,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
85,5%BodemA
45,1%WaterB
32,8%Afval en grondstoffenC
35,0%EnergieD
28,9%Natuur en landschapE
88,2%Externe veiligheid en hinderF
40,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen48,5%
46,3%Arbeid51,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid37,7%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,7%
34,8%Kennis24,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
48,5%ConcurrentievermogenA
51,9%ArbeidB
37,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
24,7%KennisE