Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Drimmelen

Drimmelen

51,3%sociaal-cultureel
50,1%ecologisch
48,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie50,3%
36,6%Politieke participatie43,0%
52,3%Woonomgeving48,2%
55,9%Wonen54,0%
44,0%Veiligheid56,8%
56,2%Onderwijs58,4%
26,2%Gezonde leefstijl37,9%
29,0%Gezondheidszorg46,7%
46,8%Kunst en cultuur47,0%
29,3%Economische participatie70,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
50,3%Maatschappelijke participatieA
43,0%Politieke participatieB
48,2%WoonomgevingC
54,0%WonenD
56,8%VeiligheidE
58,4%OnderwijsF
37,9%Gezonde leefstijlG
46,7%GezondheidszorgH
47,0%Kunst en cultuurI
70,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem68,5%
44,1%Water64,1%
37,9%Afval en grondstoffen69,3%
45,9%Energie22,7%
25,5%Natuur en landschap28,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder55,2%
55,5%Lucht41,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
68,5%BodemA
64,1%WaterB
69,3%Afval en grondstoffenC
22,7%EnergieD
28,7%Natuur en landschapE
55,2%Externe veiligheid en hinderF
41,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen64,0%
46,3%Arbeid57,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid28,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,7%
34,8%Kennis38,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
64,0%ConcurrentievermogenA
57,8%ArbeidB
28,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,5%KennisE