Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bernheze

Bernheze

54,5%sociaal-cultureel
48,4%ecologisch
48,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie58,3%
36,6%Politieke participatie53,1%
52,3%Woonomgeving49,9%
55,9%Wonen42,4%
44,0%Veiligheid58,2%
56,2%Onderwijs65,4%
26,2%Gezonde leefstijl51,2%
29,0%Gezondheidszorg50,1%
46,8%Kunst en cultuur46,8%
29,3%Economische participatie69,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
58,3%Maatschappelijke participatieA
53,1%Politieke participatieB
49,9%WoonomgevingC
42,4%WonenD
58,2%VeiligheidE
65,4%OnderwijsF
51,2%Gezonde leefstijlG
50,1%GezondheidszorgH
46,8%Kunst en cultuurI
69,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem58,5%
44,1%Water44,0%
37,9%Afval en grondstoffen59,1%
45,9%Energie34,0%
25,5%Natuur en landschap41,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder66,6%
55,5%Lucht34,9%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
58,5%BodemA
44,0%WaterB
59,1%Afval en grondstoffenC
34,0%EnergieD
41,8%Natuur en landschapE
66,6%Externe veiligheid en hinderF
34,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen62,7%
46,3%Arbeid58,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid40,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden43,7%
34,8%Kennis34,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
62,7%ConcurrentievermogenA
58,7%ArbeidB
40,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
43,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
34,9%KennisE