Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Alphen-Chaam

Alphen-Chaam

54,1%sociaal-cultureel
48,5%ecologisch
48,2%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie58,0%
36,6%Politieke participatie57,0%
52,3%Woonomgeving54,6%
55,9%Wonen39,6%
44,0%Veiligheid60,3%
56,2%Onderwijs56,8%
26,2%Gezonde leefstijl55,9%
29,0%Gezondheidszorg52,6%
46,8%Kunst en cultuur35,7%
29,3%Economische participatie70,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
58,0%Maatschappelijke participatieA
57,0%Politieke participatieB
54,6%WoonomgevingC
39,6%WonenD
60,3%VeiligheidE
56,8%OnderwijsF
55,9%Gezonde leefstijlG
52,6%GezondheidszorgH
35,7%Kunst en cultuurI
70,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem67,8%
44,1%Water43,4%
37,9%Afval en grondstoffen56,7%
45,9%Energie22,0%
25,5%Natuur en landschap39,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder73,6%
55,5%Lucht36,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
67,8%BodemA
43,4%WaterB
56,7%Afval en grondstoffenC
22,0%EnergieD
39,5%Natuur en landschapE
73,6%Externe veiligheid en hinderF
36,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen60,1%
46,3%Arbeid57,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid29,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,3%
34,8%Kennis33,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
60,1%ConcurrentievermogenA
57,7%ArbeidB
29,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
33,4%KennisE