Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bergeijk

Bergeijk

53,8%sociaal-cultureel
60,3%ecologisch
49,6%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie60,5%
36,6%Politieke participatie52,1%
52,3%Woonomgeving57,8%
55,9%Wonen42,2%
44,0%Veiligheid62,3%
56,2%Onderwijs48,0%
26,2%Gezonde leefstijl43,3%
29,0%Gezondheidszorg52,7%
46,8%Kunst en cultuur47,8%
29,3%Economische participatie71,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
60,5%Maatschappelijke participatieA
52,1%Politieke participatieB
57,8%WoonomgevingC
42,2%WonenD
62,3%VeiligheidE
48,0%OnderwijsF
43,3%Gezonde leefstijlG
52,7%GezondheidszorgH
47,8%Kunst en cultuurI
71,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem66,9%
44,1%Water72,1%
37,9%Afval en grondstoffen76,6%
45,9%Energie30,8%
25,5%Natuur en landschap50,4%
55,1%Externe veiligheid en hinder78,6%
55,5%Lucht46,9%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
66,9%BodemA
72,1%WaterB
76,6%Afval en grondstoffenC
30,8%EnergieD
50,4%Natuur en landschapE
78,6%Externe veiligheid en hinderF
46,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen63,6%
46,3%Arbeid59,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid36,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,8%
34,8%Kennis41,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
63,6%ConcurrentievermogenA
59,6%ArbeidB
36,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,1%KennisE