Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bladel

Bladel

54,1%sociaal-cultureel
53,5%ecologisch
57,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie54,8%
36,6%Politieke participatie50,3%
52,3%Woonomgeving61,5%
55,9%Wonen48,9%
44,0%Veiligheid58,6%
56,2%Onderwijs61,3%
26,2%Gezonde leefstijl47,5%
29,0%Gezondheidszorg50,7%
46,8%Kunst en cultuur38,5%
29,3%Economische participatie69,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
54,8%Maatschappelijke participatieA
50,3%Politieke participatieB
61,5%WoonomgevingC
48,9%WonenD
58,6%VeiligheidE
61,3%OnderwijsF
47,5%Gezonde leefstijlG
50,7%GezondheidszorgH
38,5%Kunst en cultuurI
69,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem46,9%
44,1%Water51,4%
37,9%Afval en grondstoffen77,9%
45,9%Energie34,7%
25,5%Natuur en landschap47,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder76,2%
55,5%Lucht39,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
46,9%BodemA
51,4%WaterB
77,9%Afval en grondstoffenC
34,7%EnergieD
47,6%Natuur en landschapE
76,2%Externe veiligheid en hinderF
39,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen65,5%
46,3%Arbeid67,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid31,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden71,1%
34,8%Kennis50,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
65,5%ConcurrentievermogenA
67,2%ArbeidB
31,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
71,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
50,5%KennisE