Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Gulpen-Wittem

Gulpen-Wittem

45,6%sociaal-cultureel
60,7%ecologisch
44,8%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie47,0%
36,6%Politieke participatie49,6%
52,3%Woonomgeving43,7%
55,9%Wonen38,1%
44,0%Veiligheid59,0%
56,2%Onderwijs47,6%
26,2%Gezonde leefstijl33,3%
29,0%Gezondheidszorg36,8%
46,8%Kunst en cultuur41,3%
29,3%Economische participatie60,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
47,0%Maatschappelijke participatieA
49,6%Politieke participatieB
43,7%WoonomgevingC
38,1%WonenD
59,0%VeiligheidE
47,6%OnderwijsF
33,3%Gezonde leefstijlG
36,8%GezondheidszorgH
41,3%Kunst en cultuurI
60,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem83,8%
44,1%Water66,8%
37,9%Afval en grondstoffen65,3%
45,9%Energie24,8%
25,5%Natuur en landschap55,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder79,8%
55,5%Lucht49,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
83,8%BodemA
66,8%WaterB
65,3%Afval en grondstoffenC
24,8%EnergieD
55,3%Natuur en landschapE
79,8%Externe veiligheid en hinderF
49,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen54,3%
46,3%Arbeid46,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid28,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,4%
34,8%Kennis36,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
54,3%ConcurrentievermogenA
46,2%ArbeidB
28,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,3%KennisE