Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Midden-Drenthe

Midden-Drenthe

49,8%sociaal-cultureel
52,3%ecologisch
53,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie49,7%
36,6%Politieke participatie57,5%
52,3%Woonomgeving64,4%
55,9%Wonen65,1%
44,0%Veiligheid58,5%
56,2%Onderwijs50,5%
26,2%Gezonde leefstijl37,4%
29,0%Gezondheidszorg35,3%
46,8%Kunst en cultuur22,1%
29,3%Economische participatie57,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
49,7%Maatschappelijke participatieA
57,5%Politieke participatieB
64,4%WoonomgevingC
65,1%WonenD
58,5%VeiligheidE
50,5%OnderwijsF
37,4%Gezonde leefstijlG
35,3%GezondheidszorgH
22,1%Kunst en cultuurI
57,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem78,7%
44,1%Water65,2%
37,9%Afval en grondstoffen37,8%
45,9%Energie27,7%
25,5%Natuur en landschap36,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder82,6%
55,5%Lucht37,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
78,7%BodemA
65,2%WaterB
37,8%Afval en grondstoffenC
27,7%EnergieD
36,2%Natuur en landschapE
82,6%Externe veiligheid en hinderF
37,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,8%
46,3%Arbeid55,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid46,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden69,0%
34,8%Kennis37,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,8%ConcurrentievermogenA
55,9%ArbeidB
46,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
69,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,5%KennisE