Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Overbetuwe

Overbetuwe

52,3%sociaal-cultureel
45,9%ecologisch
54,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie62,4%
36,6%Politieke participatie52,4%
52,3%Woonomgeving50,5%
55,9%Wonen51,5%
44,0%Veiligheid59,2%
56,2%Onderwijs59,2%
26,2%Gezonde leefstijl42,1%
29,0%Gezondheidszorg53,9%
46,8%Kunst en cultuur32,3%
29,3%Economische participatie59,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
62,4%Maatschappelijke participatieA
52,4%Politieke participatieB
50,5%WoonomgevingC
51,5%WonenD
59,2%VeiligheidE
59,2%OnderwijsF
42,1%Gezonde leefstijlG
53,9%GezondheidszorgH
32,3%Kunst en cultuurI
59,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem54,1%
44,1%Water63,8%
37,9%Afval en grondstoffen43,8%
45,9%Energie35,8%
25,5%Natuur en landschap28,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder59,9%
55,5%Lucht34,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
54,1%BodemA
63,8%WaterB
43,8%Afval en grondstoffenC
35,8%EnergieD
28,9%Natuur en landschapE
59,9%Externe veiligheid en hinderF
34,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen60,3%
46,3%Arbeid59,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid40,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,7%
34,8%Kennis50,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
60,3%ConcurrentievermogenA
59,4%ArbeidB
40,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
50,6%KennisE