Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hof van Twente

Hof van Twente

56,1%sociaal-cultureel
56,8%ecologisch
55,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie65,5%
36,6%Politieke participatie50,6%
52,3%Woonomgeving65,6%
55,9%Wonen53,4%
44,0%Veiligheid65,9%
56,2%Onderwijs67,0%
26,2%Gezonde leefstijl42,9%
29,0%Gezondheidszorg42,6%
46,8%Kunst en cultuur48,1%
29,3%Economische participatie59,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
65,5%Maatschappelijke participatieA
50,6%Politieke participatieB
65,6%WoonomgevingC
53,4%WonenD
65,9%VeiligheidE
67,0%OnderwijsF
42,9%Gezonde leefstijlG
42,6%GezondheidszorgH
48,1%Kunst en cultuurI
59,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem66,7%
44,1%Water69,2%
37,9%Afval en grondstoffen73,2%
45,9%Energie29,0%
25,5%Natuur en landschap46,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder75,1%
55,5%Lucht37,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
66,7%BodemA
69,2%WaterB
73,2%Afval en grondstoffenC
29,0%EnergieD
46,8%Natuur en landschapE
75,1%Externe veiligheid en hinderF
37,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen54,1%
46,3%Arbeid57,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid49,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,2%
34,8%Kennis55,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
54,1%ConcurrentievermogenA
57,3%ArbeidB
49,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
55,1%KennisE