Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Rijssen-Holten

Rijssen-Holten

58,3%sociaal-cultureel
50,5%ecologisch
55,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie69,6%
36,6%Politieke participatie56,7%
52,3%Woonomgeving68,5%
55,9%Wonen53,8%
44,0%Veiligheid64,9%
56,2%Onderwijs65,5%
26,2%Gezonde leefstijl44,2%
29,0%Gezondheidszorg53,9%
46,8%Kunst en cultuur38,1%
29,3%Economische participatie67,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
69,6%Maatschappelijke participatieA
56,7%Politieke participatieB
68,5%WoonomgevingC
53,8%WonenD
64,9%VeiligheidE
65,5%OnderwijsF
44,2%Gezonde leefstijlG
53,9%GezondheidszorgH
38,1%Kunst en cultuurI
67,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem56,3%
44,1%Water55,5%
37,9%Afval en grondstoffen53,1%
45,9%Energie41,3%
25,5%Natuur en landschap40,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder67,1%
55,5%Lucht39,9%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
56,3%BodemA
55,5%WaterB
53,1%Afval en grondstoffenC
41,3%EnergieD
40,2%Natuur en landschapE
67,1%Externe veiligheid en hinderF
39,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen53,2%
46,3%Arbeid64,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid57,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,9%
34,8%Kennis39,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
53,2%ConcurrentievermogenA
64,1%ArbeidB
57,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,1%KennisE