Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Geldrop-Mierlo

Geldrop-Mierlo

52,0%sociaal-cultureel
48,0%ecologisch
56,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie49,5%
36,6%Politieke participatie49,2%
52,3%Woonomgeving64,0%
55,9%Wonen65,1%
44,0%Veiligheid49,0%
56,2%Onderwijs49,1%
26,2%Gezonde leefstijl48,7%
29,0%Gezondheidszorg44,4%
46,8%Kunst en cultuur53,6%
29,3%Economische participatie48,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
49,5%Maatschappelijke participatieA
49,2%Politieke participatieB
64,0%WoonomgevingC
65,1%WonenD
49,0%VeiligheidE
49,1%OnderwijsF
48,7%Gezonde leefstijlG
44,4%GezondheidszorgH
53,6%Kunst en cultuurI
48,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem32,7%
44,1%Water52,6%
37,9%Afval en grondstoffen50,0%
45,9%Energie34,8%
25,5%Natuur en landschap50,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder55,0%
55,5%Lucht59,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
32,7%BodemA
52,6%WaterB
50,0%Afval en grondstoffenC
34,8%EnergieD
50,9%Natuur en landschapE
55,0%Externe veiligheid en hinderF
59,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen62,8%
46,3%Arbeid53,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid43,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden67,4%
34,8%Kennis54,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
62,8%ConcurrentievermogenA
53,7%ArbeidB
43,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
67,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
54,3%KennisE