Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Olst-Wijhe

Olst-Wijhe

51,1%sociaal-cultureel
55,8%ecologisch
52,5%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie60,4%
36,6%Politieke participatie57,3%
52,3%Woonomgeving46,9%
55,9%Wonen56,7%
44,0%Veiligheid60,8%
56,2%Onderwijs50,9%
26,2%Gezonde leefstijl33,8%
29,0%Gezondheidszorg43,3%
46,8%Kunst en cultuur40,3%
29,3%Economische participatie60,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
60,4%Maatschappelijke participatieA
57,3%Politieke participatieB
46,9%WoonomgevingC
56,7%WonenD
60,8%VeiligheidE
50,9%OnderwijsF
33,8%Gezonde leefstijlG
43,3%GezondheidszorgH
40,3%Kunst en cultuurI
60,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem79,6%
44,1%Water58,7%
37,9%Afval en grondstoffen73,2%
45,9%Energie30,3%
25,5%Natuur en landschap23,4%
55,1%Externe veiligheid en hinder81,1%
55,5%Lucht44,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
79,6%BodemA
58,7%WaterB
73,2%Afval en grondstoffenC
30,3%EnergieD
23,4%Natuur en landschapE
81,1%Externe veiligheid en hinderF
44,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,9%
46,3%Arbeid57,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid39,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden67,1%
34,8%Kennis42,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,9%ConcurrentievermogenA
57,4%ArbeidB
39,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
67,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,3%KennisE