Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Dinkelland

Dinkelland

57,2%sociaal-cultureel
56,8%ecologisch
53,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie69,1%
36,6%Politieke participatie51,0%
52,3%Woonomgeving66,0%
55,9%Wonen47,8%
44,0%Veiligheid67,6%
56,2%Onderwijs67,5%
26,2%Gezonde leefstijl38,3%
29,0%Gezondheidszorg56,7%
46,8%Kunst en cultuur38,7%
29,3%Economische participatie68,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
69,1%Maatschappelijke participatieA
51,0%Politieke participatieB
66,0%WoonomgevingC
47,8%WonenD
67,6%VeiligheidE
67,5%OnderwijsF
38,3%Gezonde leefstijlG
56,7%GezondheidszorgH
38,7%Kunst en cultuurI
68,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem69,5%
44,1%Water45,6%
37,9%Afval en grondstoffen75,6%
45,9%Energie31,1%
25,5%Natuur en landschap52,4%
55,1%Externe veiligheid en hinder80,6%
55,5%Lucht42,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
69,5%BodemA
45,6%WaterB
75,6%Afval en grondstoffenC
31,1%EnergieD
52,4%Natuur en landschapE
80,6%Externe veiligheid en hinderF
42,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen54,9%
46,3%Arbeid62,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid41,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden70,4%
34,8%Kennis38,0%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
54,9%ConcurrentievermogenA
62,1%ArbeidB
41,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
70,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,0%KennisE