Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Westland

Westland

53,5%sociaal-cultureel
44,1%ecologisch
55,0%economisch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie52,9%
36,6%Politieke participatie50,5%
52,3%Woonomgeving65,0%
55,9%Wonen50,6%
44,0%Veiligheid52,0%
56,2%Onderwijs62,4%
26,2%Gezonde leefstijl40,3%
29,0%Gezondheidszorg63,3%
46,8%Kunst en cultuur36,1%
29,3%Economische participatie61,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
52,9%Maatschappelijke participatieA
50,5%Politieke participatieB
65,0%WoonomgevingC
50,6%WonenD
52,0%VeiligheidE
62,4%OnderwijsF
40,3%Gezonde leefstijlG
63,3%GezondheidszorgH
36,1%Kunst en cultuurI
61,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem53,6%
44,1%Water61,3%
37,9%Afval en grondstoffen47,8%
45,9%Energie30,7%
25,5%Natuur en landschap22,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder43,0%
55,5%Lucht50,2%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
53,6%BodemA
61,3%WaterB
47,8%Afval en grondstoffenC
30,7%EnergieD
22,1%Natuur en landschapE
43,0%Externe veiligheid en hinderF
50,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen64,2%
46,3%Arbeid65,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid38,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,0%
34,8%Kennis46,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
64,2%ConcurrentievermogenA
65,7%ArbeidB
38,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,1%KennisE