Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Midden-Delfland

Midden-Delfland

61,4%sociaal-cultureel
49,9%ecologisch
57,7%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie59,7%
36,6%Politieke participatie62,1%
52,3%Woonomgeving54,7%
55,9%Wonen48,1%
44,0%Veiligheid59,9%
56,2%Onderwijs72,5%
26,2%Gezonde leefstijl58,1%
29,0%Gezondheidszorg68,2%
46,8%Kunst en cultuur55,6%
29,3%Economische participatie75,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
59,7%Maatschappelijke participatieA
62,1%Politieke participatieB
54,7%WoonomgevingC
48,1%WonenD
59,9%VeiligheidE
72,5%OnderwijsF
58,1%Gezonde leefstijlG
68,2%GezondheidszorgH
55,6%Kunst en cultuurI
75,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem62,6%
44,1%Water65,3%
37,9%Afval en grondstoffen57,1%
45,9%Energie28,2%
25,5%Natuur en landschap47,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder48,4%
55,5%Lucht40,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
62,6%BodemA
65,3%WaterB
57,1%Afval en grondstoffenC
28,2%EnergieD
47,9%Natuur en landschapE
48,4%Externe veiligheid en hinderF
40,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen66,2%
46,3%Arbeid62,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid44,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden74,1%
34,8%Kennis41,8%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
66,2%ConcurrentievermogenA
62,2%ArbeidB
44,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
74,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,8%KennisE