Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bronckhorst

Bronckhorst

55,1%sociaal-cultureel
56,8%ecologisch
50,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie63,8%
36,6%Politieke participatie49,1%
52,3%Woonomgeving58,4%
55,9%Wonen43,9%
44,0%Veiligheid67,7%
56,2%Onderwijs57,9%
26,2%Gezonde leefstijl49,3%
29,0%Gezondheidszorg43,7%
46,8%Kunst en cultuur50,8%
29,3%Economische participatie66,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
63,8%Maatschappelijke participatieA
49,1%Politieke participatieB
58,4%WoonomgevingC
43,9%WonenD
67,7%VeiligheidE
57,9%OnderwijsF
49,3%Gezonde leefstijlG
43,7%GezondheidszorgH
50,8%Kunst en cultuurI
66,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem68,2%
44,1%Water72,5%
37,9%Afval en grondstoffen74,5%
45,9%Energie21,9%
25,5%Natuur en landschap36,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder86,3%
55,5%Lucht37,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
68,2%BodemA
72,5%WaterB
74,5%Afval en grondstoffenC
21,9%EnergieD
36,5%Natuur en landschapE
86,3%Externe veiligheid en hinderF
37,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen52,1%
46,3%Arbeid55,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid49,7%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,9%
34,8%Kennis36,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
52,1%ConcurrentievermogenA
55,0%ArbeidB
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,7%KennisE