Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Sittard-Geleen

Sittard-Geleen

42,4%sociaal-cultureel
39,7%ecologisch
53,1%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie42,5%
36,6%Politieke participatie43,7%
52,3%Woonomgeving43,7%
55,9%Wonen58,9%
44,0%Veiligheid36,3%
56,2%Onderwijs52,9%
26,2%Gezonde leefstijl34,5%
29,0%Gezondheidszorg35,6%
46,8%Kunst en cultuur43,2%
29,3%Economische participatie32,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
42,5%Maatschappelijke participatieA
43,7%Politieke participatieB
43,7%WoonomgevingC
58,9%WonenD
36,3%VeiligheidE
52,9%OnderwijsF
34,5%Gezonde leefstijlG
35,6%GezondheidszorgH
43,2%Kunst en cultuurI
32,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem42,8%
44,1%Water43,6%
37,9%Afval en grondstoffen62,4%
45,9%Energie33,7%
25,5%Natuur en landschap27,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder35,0%
55,5%Lucht33,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
42,8%BodemA
43,6%WaterB
62,4%Afval en grondstoffenC
33,7%EnergieD
27,0%Natuur en landschapE
35,0%Externe veiligheid en hinderF
33,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,0%
46,3%Arbeid52,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid43,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,6%
34,8%Kennis62,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,0%ConcurrentievermogenA
52,8%ArbeidB
43,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
62,9%KennisE