Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Kaag en Braassem

Kaag en Braassem

52,9%sociaal-cultureel
47,7%ecologisch
46,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie60,0%
36,6%Politieke participatie58,6%
52,3%Woonomgeving47,8%
55,9%Wonen51,7%
44,0%Veiligheid55,5%
56,2%Onderwijs55,2%
26,2%Gezonde leefstijl33,2%
29,0%Gezondheidszorg60,5%
46,8%Kunst en cultuur38,2%
29,3%Economische participatie68,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
60,0%Maatschappelijke participatieA
58,6%Politieke participatieB
47,8%WoonomgevingC
51,7%WonenD
55,5%VeiligheidE
55,2%OnderwijsF
33,2%Gezonde leefstijlG
60,5%GezondheidszorgH
38,2%Kunst en cultuurI
68,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem66,5%
44,1%Water65,5%
37,9%Afval en grondstoffen61,1%
45,9%Energie26,0%
25,5%Natuur en landschap26,4%
55,1%Externe veiligheid en hinder49,3%
55,5%Lucht39,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
66,5%BodemA
65,5%WaterB
61,1%Afval en grondstoffenC
26,0%EnergieD
26,4%Natuur en landschapE
49,3%Externe veiligheid en hinderF
39,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen52,1%
46,3%Arbeid60,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid32,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,8%
34,8%Kennis38,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
52,1%ConcurrentievermogenA
60,3%ArbeidB
32,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,3%KennisE