Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Dantumadiel

Dantumadiel

47,8%sociaal-cultureel
56,0%ecologisch
45,8%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie57,5%
36,6%Politieke participatie45,6%
52,3%Woonomgeving68,4%
55,9%Wonen58,1%
44,0%Veiligheid61,3%
56,2%Onderwijs48,6%
26,2%Gezonde leefstijl30,2%
29,0%Gezondheidszorg42,0%
46,8%Kunst en cultuur25,1%
29,3%Economische participatie41,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
57,5%Maatschappelijke participatieA
45,6%Politieke participatieB
68,4%WoonomgevingC
58,1%WonenD
61,3%VeiligheidE
48,6%OnderwijsF
30,2%Gezonde leefstijlG
42,0%GezondheidszorgH
25,1%Kunst en cultuurI
41,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem79,7%
44,1%Water60,2%
37,9%Afval en grondstoffen45,2%
45,9%Energie39,3%
25,5%Natuur en landschap24,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder90,8%
55,5%Lucht52,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
79,7%BodemA
60,2%WaterB
45,2%Afval en grondstoffenC
39,3%EnergieD
24,0%Natuur en landschapE
90,8%Externe veiligheid en hinderF
52,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen51,5%
46,3%Arbeid52,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid36,7%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,9%
34,8%Kennis23,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
51,5%ConcurrentievermogenA
52,8%ArbeidB
36,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
23,1%KennisE