Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zuidplas

Zuidplas

49,4%sociaal-cultureel
43,2%ecologisch
54,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie42,4%
36,6%Politieke participatie48,7%
52,3%Woonomgeving44,6%
55,9%Wonen60,5%
44,0%Veiligheid47,6%
56,2%Onderwijs51,1%
26,2%Gezonde leefstijl41,9%
29,0%Gezondheidszorg62,8%
46,8%Kunst en cultuur32,0%
29,3%Economische participatie62,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
42,4%Maatschappelijke participatieA
48,7%Politieke participatieB
44,6%WoonomgevingC
60,5%WonenD
47,6%VeiligheidE
51,1%OnderwijsF
41,9%Gezonde leefstijlG
62,8%GezondheidszorgH
32,0%Kunst en cultuurI
62,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem57,0%
44,1%Water50,4%
37,9%Afval en grondstoffen50,9%
45,9%Energie26,7%
25,5%Natuur en landschap23,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder44,5%
55,5%Lucht49,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
57,0%BodemA
50,4%WaterB
50,9%Afval en grondstoffenC
26,7%EnergieD
23,8%Natuur en landschapE
44,5%Externe veiligheid en hinderF
49,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen62,1%
46,3%Arbeid59,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid39,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden66,1%
34,8%Kennis45,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
62,1%ConcurrentievermogenA
59,6%ArbeidB
39,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
66,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,6%KennisE