Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Peel en Maas

Peel en Maas

53,1%sociaal-cultureel
48,0%ecologisch
48,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie56,7%
36,6%Politieke participatie38,9%
52,3%Woonomgeving66,7%
55,9%Wonen49,8%
44,0%Veiligheid61,1%
56,2%Onderwijs58,3%
26,2%Gezonde leefstijl50,0%
29,0%Gezondheidszorg48,6%
46,8%Kunst en cultuur34,0%
29,3%Economische participatie67,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
56,7%Maatschappelijke participatieA
38,9%Politieke participatieB
66,7%WoonomgevingC
49,8%WonenD
61,1%VeiligheidE
58,3%OnderwijsF
50,0%Gezonde leefstijlG
48,6%GezondheidszorgH
34,0%Kunst en cultuurI
67,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem55,8%
44,1%Water59,6%
37,9%Afval en grondstoffen54,4%
45,9%Energie23,0%
25,5%Natuur en landschap45,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder63,4%
55,5%Lucht34,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
55,8%BodemA
59,6%WaterB
54,4%Afval en grondstoffenC
23,0%EnergieD
45,9%Natuur en landschapE
63,4%Externe veiligheid en hinderF
34,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen60,3%
46,3%Arbeid58,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid48,3%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden42,2%
34,8%Kennis33,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
60,3%ConcurrentievermogenA
58,1%ArbeidB
48,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
42,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
33,5%KennisE